זכויות יוצרים

הפרת זכויות יוצרים – מורה נבוכים

 

מהי זכות יוצרים?

חוק זכויות יוצרים מגדיר את המקרים שבהם יוגן קניינו הרוחני של האדם ב"יצירות" ספרותיות, מוזיקאליות, אומנותית, יצירות קולנועית, יצירות צילום, תוכנות מחשב ועוד. החוק מעניק לבעלים בזכות היוצרים זכות כלכלית וזכות מוסרית. במסגרת הזכות הכלכלית, החוק מעניק לבעלים את הזכות הבלעדית לעשות ביצירה פעולות של העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור, השכרה ועשיית יצירה נגזרת (יצירה המבוססת על היצירה המקורית).

מדובר בזכות המתבטאת ביכולת למנוע מכל אדם אחר לבצע פעולות אלה ללא קבלת הרשאתו של בעל הזכות. במסגרת הזכות המוסרית החוק מעניק ליוצר היצירה את הזכות לציון שמו על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין, ואת הזכות למנוע מכל אדם אחר לבצע שינוי ביצירה שיש בו כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

מי שמבצע פעולה ביצירה ללא קבלת רשותו של בעל הזכויות בה  ייחשב כמי שפעל תוך הפרת זכות יוצרים ועלול לחוב בגין מעשיו בתשלום פיצויים בגין הפרת זכות יוצרים על פי הנזק שנגרם בפועל לבעל הזכות או בתשלום פיצויים סטטוטוריים ללא הוכחת נזק עד לגובה של 100,000 ₪ לכל מעשה הפרה.

מהו "שימוש מותר" בזכות יוצרים?

חוק זכות יוצרים קובע שורה של "שימושים מותרים" שהם פעולות שניתן לבצע ביצירות גם ללא קבלת רשותו של בעל זכות היוצרים וללא תשלום תמורה. החוק קובע כי שימוש הוגן ביצירה יהיה שימוש למטרות כדוגמת  לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. כן קובע החוק כי לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה ישקלו, בין השאר, את מטרת השימוש ואופיו,  אופי היצירה שבה נעשה השימוש,  היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה, והשפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה. פארודיה על יצירה נחשבת שימוש הוגן ביצירה בנסיבות מסוימות.

סוג התביעות הנדונות בבתי המשפט ודוגמאות למקרים של הפרת זכות יוצרים אשר נדונו בבתי המשפט

התביעות אשר מוגשות לבתי המשפט בטענה להפרת זכות יוצרים עוסקות במגוון של מעשי הפרה ובכלל זה מעשים של העתקת תמונות, העתקת ספרים, העתקת שירים ומחזות, העתקת תוכנות מחשב (כאשר תוכנה מחשב נחשבת על פי החוק כיצירה ספרותית הזכאית להגנת חוק זכות יוצרים), העתקת פורמטים טלוויזיוניים וכדומה. כן נדונים בבתי המשפט מקרים שבהם לא ניתן מזכה (קרדיט) ליוצר או מקרים שבהם נעשה שימוש ביצירה באופן שיש בו כדי לפגוע בשמו או בכבודו של יוצר. כן נדונים בבתי המשפט מחלוקות בשאלה מיהו היוצר ומי הבעלים בזכויות היוצרים שעה שמדובר במספר יוצרים במשותף.

דוגמא למקרה של הפרת זכות יוצרים אשר נדון בבית המשפט

בשנת 2013  לאחר מאבק משפטי ממושך בן למעלה מ- 10 שנים נפסק כי עיתון  דה מרקר צריך לפצות את עיתון מעריב בסך של 3.3 מיליון שקלים חדשים בגין הפרת זכויות היוצרים שלו על דרך העתקת מאות כתבות כלכליות מעיתון מעריב. בית המשפט קבע כי כתבה עיתונאית כלכלית היא יצירה ספרותית הראויה להגנת זכות יוצרים ודחה את טענת דה מרקר כי מדובר ב"סקירת עיתונים מותרת" שעה שהכתבות הועתקו במלואן ו/או בהיקף ניכר.  

דוגמאות למקרים של הפרת זכות יוצרים מהעת האחרונה

מקרה אחר התפרסם לקראת האירוויזיון שהתקיים בישראל בשנת 2019, ובו פורסם כי התעוררה מחלוקת בנוגע לשיר Toy , בין חברת יוניברסל לבין יוצרי השיר Toy אשר זכה באירוויזיון 2018, בטענה כי השיר הישראלי מפר זכויות בשיר “Seven Nation Army" של להקת ה"וויט סטרייפס" הואיל והועתק במסגרתו רצף תווים ומקצבים מהשיר “Seven Nation Army". בסופו של יום מחלוקת זו הסתיימה על דרך הפשרה שבה הוחלט להוסיף אם השם של אחד היוצרים של השיר הזר  כיוצר נוסף מבין היוצרים של השיר Toy .

בהקשר זה יצוין כי יצירה מוסיקאלית מאגדת שילוב של מספר זכויות ובהן זכות יוצרים במלים, זכות יוצרים בלחן וזכות יוצרים בעיבוד, כאשר לעתים אותו אדם הוא מחבר המלים הלחן והעיבוד ולעתים הזכויות נתונות בידי יוצרים שונים. כאשר יוצר מבקש לטעון להפרת זכות היוצרים ביצירתו, עליו להוכיח כי יצירתו מקורית וכי היא הועתקה על ידי אחר במלואה או על דרך העתקת חלק מהותי מהיצירה. השאלה מהו "חלק מהותי" מהיצירה היא אינה שאלה כמותית בלבד (מבחינת היקף החומר שהועתק)  אלא גם שאלה איכותית (מבחינת  מהו החלק שהועתק).  

דוגמא  אחרת למקרה של טענה להפרת הזכות המוסרית ניתן היה למצוא במסגרת הבחירות האחרונות שנערכו בשנת 2019 במסגרתן פורסם כי הסרטון הויראלי של הליכוד  "סיפור על בלונים" שנועד להגחיך את החלטת היועמ"ש בעניין נתניהו, הפך לסלע מחלוקת בטענה להפרת זכויות יוצרים. באותו מקרה ההוצאה לאור שמייצגת את יורשיה של מרים רות דרשה להסיר את הסרטון בטענה שהוא פוגע בזכויות היוצרים על הספר ונטען על ידיה כי שימוש בסיפור במסגרת קמפיין הבחירות מהווה "שימוש פוליטי ציני בספר ילדים אהוב וכי ההוצאה לאור ויורשי המחברת לא היו מתירים שימוש ביצירה למען מטרות פוליטיות לא של הליכוד ולא של כל מפלגה אחרת".

הטיפול בנושא זכויות היוצרים עבור לקוחות ריינהולד כהן בארץ ובחו"ל נעשה על ידי משרד גילת, ברקת ושות' המייעץ ומסייע באופן שוטף למגוון חברות אינטרנט, מדיה, בתי דפוס, הוצאות לאור, מוזיקאים ואמנים, בכל הנוגע להגנה על יצירותיהם המוזיקליות, הספרותיות, האמנותיות, הדרמטיות והקולנועיות.

המומחים שלנו לשירותך

ראו עוד